Quotes > S > Satchel Paige

Throw strikes. Home plate don't move. - Satchel Paige

"Throw strikes. Home plate don't move." - Satchel Paige


Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

Satchel Paige Quote Wallpapers

Throw strikes. Home plate don't move. - Satchel Paige #1 Throw strikes. Home plate don't move. - Satchel Paige #2

Moving, Home, Strikes, Plates,